ביטוח עסק

בנות עסק, לבנות עתיד 
בניית בית עסק היא עניין מורכב, המחייב השקעת כספים, אנרגיה וזמן. השלב הסופי צריך להיות רכישת ביטוח עסק מתאים. רשת של ביטחון לכל העבודה וההון שהושקעו והגנה עתידית מתמשכת. צוות מומחי אורן איילון סוכנות לביטוח, ילמד את צורכי בית העסק שלכם ויתאים לכם ביטוח עסק נוח ואיכותי.
כל שלב בבניית בית עסק מתוכנן ומתומחר. יש תכנית עסקית ותכנית פיננסית ולוח זמנים קפדני, עד לפתיחה ולתחילת העבודה השוטפת. בסופו של דבר יש בית עסק עומד ומתפקד המעסיק עובדים, נותן שירות ופרנסה. המרכיב ההכרחי למלאכת מחשבת זו הוא ביטוח עסק מתאים ויעיל. חייב להיות מענה מקצועי ומידי לכל מקרה בו עומד איום מול פעילותו התקינה של בית העסק.

צוות מומחי אורן איילון סוכנות לביטוח, ילמד את בית העסק שלכם. יבין את צרכיו ואת אופיו ויידע להתאים עבורכם ביטוח עסק שיעשה את העבודה הטובה ביותר למענכם ולמען בית העסק כולו.

מהו ביטוח עסק?

ככל שבית עסק פועל ועובד, כך, מטבע הדברים, הוא חשוף לתביעות ולנזקים. פגיעות בבית עסק יכולות להיות ברכוש ובציוד, במלאי ובמוצרים, בשם הטוב ואפילו בעובדים. הנזקים הנגרמים כתוצאה מפגיעות אלה, עלולים להיות עמוקים ונרחבים, עד כדי אילוץ לסגור את בית העסק לאלתר.

על מנת לצמצם ואף למנוע פגיעות כאלה, מומלץ לרכוש ביטוח עסק איכותי ואמין שיציע חבילה של כיסויים רלוונטיים לפעילותו של בית העסק וידאג להמשך פעילות עסקית שגרתי.

ביטוח עסק מציע כיסוי לפגיעות במבנה בית העסק, בציוד של בית העסק, רכבים, ציוד אלקטרוני ועוד. כמו כן, מציע ביטוח העסק כיסוי כנגד חבות מוצר, פגיעה בשמו של בית העסק והגנה כנגד תביעות משפטיות. כדאי לרכוש גם כיסויים כנגד פגיעות מזג אויר, פגיעות צד ג' וחבלות שונות בשטח בית העסק.